Validator E-Računa Provjerite svoj HReRačun UBL 2.1

PROJEKT RAZMJENE E-RAČUNA ZA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I PRIVATNOG SEKTORA

Od izuzetne je važnosti te jedan od prioriteta Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ubrzano transformirati javni sektor uvođenjem digitalnih procedura, a krajnji cilj je da do 2020. godine, kao i većina naprednih europskih zemalja, u komunikaciji između privatnog i javnog sektora, uvedemo pravilo „digital by default".

Vlada RH je donijela Odluku o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna. Temeljem predmetne Odluke, u suradnji sa Financijskom agencijom koja je izvršila infrastrukturalne prilagodbe te edukacije dionika, sva središnja tijela državne uprave osposobljena su za zaprimanje strukturiranih računa u elektroničkom obliku sukladno zakonima koji uređuju to područje te gore cit. Odluci Vlade RH.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta trenutno priprema prijedlog Zakona o elektroničkom izdavanju računa u postupcima javne nabave (implementacija Direktive 55/2014/EU), a Europski odbor za norme CEN objavio je i referentne norme za eRačun.

Presjek aktivnosti:
  • eFakturiranje u RH omogućeno od 2008.
  • 2013. – pravno i porezno izjednačen s papirnatim računom u RH
  • 2012.-2017. ministarstvo zajedno s informacijskim posrednicima, gospodarstvenicima i javnom upravom, provodi pilot projekte radi uvođenja eFakturiranja u poslovanje gospodarstvenika i javne administracije (EDI metoda i metoda elektroničkih potpisa (PKI))
  • 2016. sva središnja tijela državne uprave – ministarstva, osposobljenja za zaprimanje i likvidaturu eRačuna
  • 2017. u sklopu mrežne stranice www.mingo.hr uspostavljen je alat za provjeru eRačuna - VALIDATOR eRAČUNA uporabom kojega svaki poduzetnik/izdavatelj eRačuna može provjeriti ispravnost eRačuna kojega planira izdati i poslati npr. javnom naručitelju
  • od studenog 2018. – obvezna primjena odredbi Direktive 55/2014/EU tj., izdavanje i zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave – MINGPO kao nadležno resorno tijelo središnje državne uprave priprema prijedlog Zakona o izdavanju eRačuna u postupcima javne nabave u kojega će se implementirati odredbe predmetne Direktive 55/2014/EU