Validator E-Računa Provjerite svoj HReRačun UBL 2.1

E-RAČUN

e-racun e-racun

E-RAČUN predstavlja najrašireniju elektronička ispravu u svijetu i zbog toga mu pripada središnja uloga u razvoju elektroničkog poslovanja. Elektronički račun je račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu. Porezni obveznik obvezan je utvrditi na koji će način osigurati vjerodostojnost podrijetla, cjelovitost sadržaja i čitljivost e-računa. Navedeno se može ostvariti pomoću elektroničke razmjene podataka (EDI), elektroničkog potpisa ili bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa s isporukama dobara i usluga.

e-racun

PREDNOSTI e-RAČUNA

Korištenje eRačuna u poslovanju važno je iz više razloga. Na razini RH projekcija ušteda vezanih uz uvođenje elektroničkih računa u poslovanje naših gospodarstvenika iznosi prosječno 1,4 milijarde kuna godišnje kroz period od 5 godina, dok EU računa da će potpunim uvođenjem eRačuna uštediti 423 milijarde EUR. Od prednosti za izdavatelje eRačuna, tu su svakako smanjeni administrativni troškovi pripreme, ispisa i kuvertiranja računa, eliminira se trošak poštarine, račun se isporučuje u puno kraćem vremenu i naposljetku, pohranjuje u sigurnu i kontroliranu elektroničku arhivu. Prednost za primatelje eRačuna svakako je brzina zaprimanja i obrade računa pri čemu se minimalizira mogućnost ljudske greške, osigurava se brže plaćanje i visoki stupanj automatizacije procesa razmjene računa. Ponajprije, troškovi obrade eRačuna znatno su manji u odnosu na troškove obrade tradicionalnog papirnatog računa. Dodatne, osjetno veće uštede, ostvaruju se digitalizacijom poslovnog procesa od nabave do isporuke, kraćim rokovima obrade računa te ubrzanjem plaćanja.

e-racun

eRačun omogućuje i kvalitetnije upravljanje financijskim poslovanjem te općenito povoljno utječe na povećanje produktivnosti rada. Elektronička razmjena računa omogućuje međusobno povezivanje gospodarstvenika, kao i tijela javne vlasti te u konačnici dovodi do konkurentnijega poslovanja svih. Uvođenje eRačuna u poslovanje gospodarstvenika, ali i tijela javne vlasti, garantira najsuvremenije načine poslovanja i omogućavaju postizanje visoke konkurentnosti, kroz ostvarivanje svih prednosti koje moderna tehnologija omogućava. Prioritet Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ubrzana transformacija javnog i privatnog sektora uvođenjem digitalnih procedura u poslovne procese pa tako i procese fakturiranja. Krajnji je cilj da do 2020. godine elektroničko fakturiranje postane primarna metoda razmjene računa u Republici Hrvatskoj.

e-racun e-racun