Validator E-Računa Provjerite svoj HReRačun UBL 2.1

Korak 1. Upload dokumenta

Korak 2. Validacija HReRačuna

Uspješnost validacije

Uputa za korištenje

1. Pronađite dokument
Pronađite vaš eRačun u xml formatu, verzija UBL2.1 pomoću "Choose file"
2. Pošaljite dokument
Kliknite na plavi gumb "Pošalji" i pričekajte nekoliko sekudni
3. Pokretnite validaciju
Stisnite na gumb "Pokreni validaciju"
Za nekoliko trenutaka rezultat validacije bit će ispisan na ekranu
Postupak možete ponoviti više puta.

Izvještaj validacije

Polje Datum Status Opis
Dokument