Otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta Prijedloga Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske

Cilj Zakona je skratiti i znatno ubrzati procese ishođenja ukupne dokumentacije neophodne za ostvarenje projekta, definiraju se procedure i načini ostvarenja investicijskih projekata od strateške važnosti za RH, definira se i priprema projekta (praćenje procedura pri ishođenju potrebne dokumentacije), izvedba projekta (uklanjanje eventualnih prepreka) te stavljanje investicije u funkciju i post-investicijsko razdoblje.
 
Predlagatelj zakona je Ministarstvo gospodarstva, a u njegovoj izradi i pokretanju sudjelovalo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, zatim, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo kulture i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.
Dosadašnja deklarativna podrška VRH pretvara se u formalnu podršku VRH prema investicijskim projektima – donosi se odluka VRH o realizaciji svakog pojedinačnog investicijskog projekta i kao posljedica zaključuje se ugovor s investitorom o realizaciji projekta.
 
Na taj se način unutar VRH postiže znatno bolja komunikacija i koordinacija među tijelima državne uprave i drugim tijelima čije nadležnosti su neophodne za ostvarenje projekta.
Zakon je nadležan za one projekte koji dobiju status strateškog projekta od interesa za RH, koji kriteriji su također definirani ovim prijedlogom Zakona.
 
Zaključno, cilj je pokrenuti dodatni mehanizam koji će uz postojeće poluge (Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja, te Zakon o Agenciji za investicije i konkurentnost) RH napraviti znatno konkurentnijom i poželjnijom za investiranje.
U situaciji zainteresiranog investitora provest će se procedura definiranja postupka koja uključuje sljedeće elemente: definiraju se svi učesnici u procesu pripreme i realizacije investicijskog projekta (ministarstva, ostala tijela uprave na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, institucije isto tako na svim razinama); definiraju se odgovorne osobe unutar tijela uprave i institucija koje su određene kao učesnici; definiraju se zadaće svakog od učesnika; definiraju se rokovi izvršenja zadaća (gantogram) i definira se odluka Vlade RH o proglašenju investicije od gospodarskog značaja za RH.
 
Po donošenju odluke Vlade RH o proglašenju investicije od gospodarskog značaja kreće se u pripremu investicijskog projekta što uključuje: izradu sve potrebne dokumentacije za ostvarenje investicijskog projekta (studije, projektna dokumentacija, dozvole...) i praćenje svih procedura ishođenja dokumentacije;
 
Sljedeća faza je faza same realizacije projekta gdje će se vršiti: praćenje izvedbe projekta i asistiranje u otklanjanju eventualnih zapreka.
 
Po realizaciji projekta prelazi se u fazu stavljanja investicije u funkciju i postivnesticijsko razdoblje koje uključuje: ishođenje uporabne dozvole, stavljanje investicijskog projekta u funkciju, konačno priznavanje mjera poticanja investicija, praćenje investicijskog projekta sukladno Zakonu o poticaju ulaganja (kontrola pridržavanja preuzetih obveza), generalno praćenje investicijskog projekta. 

Prijedlog Nacrta Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske  
15.01.2013